Bra takvård i Stockholm

takvård i Stockholm med omnejd
Att anlita ett företag för takvård i Stockholm blir mer och mer vanligt förekommande. Det finns många anledningar till detta. Dels får man en snygg och ren fasad på huset, dels får man bort smuts i form av exempelvis alger och mossa.

Den här typen av beläggning gör att fukt binds och därmed förkortas livslängden på ditt hus. Det är alltså av väldigt stort värde att få bort detta regelbundet för att ditt hus ska hålla länge.

För att utföra detta används en impregnering som avvisar fukten. Man utför också en skonsam tvätt. En miljövänlig vattenbaserad impregnering skapar i kombination med bra stuprör och hängrännor en bra avrinning. Detta underlättar för snön vintertid och avvisar smuts sommartid. Det är alltså en väldigt bra investering att göra om du vill ta hand om ditt hus.

Prisvärd takvård Stockholm

Med hjälp av smarta metoder maximeras effektiviteten och det går att klara av även hus utan skorsten väldigt fort. Den här typen av fasadtvätt utförs på alla typer av fasader och hus i Stockholm och endast miljövänliga medel används. Detta gör att fasaden hålls rent från mossa, föroreningar och salter. Dessa påverkar inte bara utseendet på huset.

Den här typen av fasadtvätt utförs på alla typer av fasader och hus i stockholm. Endast miljövänliga medel används. Detta gör att fasaden hålls ren från salter, mossa och föroreningar. Dessa har inte bara negativ påverkan på huset utseende, utan gör som sagt att avrinning försämras och fukt bibehålls.

Detta kan sedan leda till köldsprängning vintertid, vilket gör att huset helt plötsligt får väldigt stora sprickor. Detta bör naturligtvis undvikas och det är bra att anlita ett företag som kan utföra den här typen av uppgifter fort och effektivt till ett bra pris. Det är bra att investera i bra takvård för att få lång livslängd på ditt hus.